Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Κακόβουλο λογισμικό και ιοί

Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές χρήσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να μην καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης

Μην πραγματοποιείτε λήψη αγνώστων εφαρμογών.

Μην επισκέπτεστε μη έμπιστους ιστότοπους.

Διαγράφετε τα ύποπτα μηνύματα ή email από άγνωστους αποστολείς.

Ορίζετε κωδικό πρόσβασης και αλλάζετέ τον τακτικά.

Απενεργοποιείτε ασύρματες λειτουργίες, όπως το Bluetooth, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Αν η συσκευή παρουσιάζει μη φυσιολογική συμπεριφορά, τρέξτε ένα αντι- ιικό πρόγραμμα ώστε να ελέγξετε για μολύνσεις από ιούς.

Τρέξτε στη συσκευή σας ένα αντι-ιικό πρόγραμμα πριν κάνετε εκκίνηση εφαρμογών και αρχείων που μεταφορτώσατε πρόσφατα.

Εγκαταστήστε αντι-ιικά προγράμματα στον υπολογιστή σας και τρέχετέ τα τακτικά ώστε να ελέγχετε για μολύνσεις από ιούς.

Μην επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις μητρώου και μην τροποποιείτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/sar και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Ελληνικά