Не хапете или смучете устройството или батерията

Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия или пожар.

Децата или животните може да се задавят с малки части.

Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.

Внимание

Неспазването на тези точки и разпоредби може да доведе до злополука или имуществени вреди

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Използването на LTE връзка за данни може да доведе до смущения в други устройства, като например аудио оборудване и телефони.

Не използвайте устройството в болници, в самолети или автомобилно оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см от пейсмейкъри, тъй като то може да повлияе действието на пейсмейкъра.

Български