A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (például töltő, fülhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat

különítse el a többi hulladéktól és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő ezen jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. A Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EC 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt,

kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Magyar