Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính)

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsungmobile.com) và cài đặt vào máy tính của bạn.

2.Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kết nối Tiện ich USB Bô cai đăt Kies.

3.Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính để nối thiết bị với máy tính. Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

 

Printed in Korea

 

Code No.:GH68-32242A

www.samsungmobile.com

Vietnamese. 12/2010. Rev. 1.2