Lưa chon

Chức năng

Chất lượng video

Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

 

 

Hiệu chỉnh

Điều chỉnh độ tương phản, độ bão

hòa và độ sắc nét.

 

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các cài đặt

sau:

 

 

 

 

Cài đặt

Chức năng

Hướng dẫn

Hiển thị hướng dẫn trên màn hình

xem trước.

 

Ghi âm

Bật hay tắt âm thanh.

 

 

Lưu trư

Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa

quay.

 

 

 

Xóa các cài đặt

Xóa các menu và tùy chọn quay.

 

 

 

Máy xem video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau. Máy xem video hỗ trợ các định dạng file sau: mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, và divx.

Để phát các file video DivX, trước tiên bạn phải đăng ký điện thoại của mình với website DivX. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Thông tin điệ̣n thoại DivX(R) VOD Đăng ký để kiểm tra mã đăng ký và sau đó truy cập http://vod.divx.com để hoàn tất quá trình đăng ký.

››Phát video

1 Ở chế độ Menu, chọn Máy xem video. 2 Chọn một video để phát.

62Giải trí