Kế́t nố́i với máy tính

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại với máy tính qua cáp nối dữ liệu máy tính đi kèm ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Khi kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể truyền trực tiếp dữ liệu đến và từ thiết bị, sử dụng chương trình Samsung Kies, và sử dụng thiết bị như một chiếc modem không dây cho máy tính.

Khi bạn kết nối thiết bị với máy tính, Samsung Kies sẽ tự động chạy.

Để tìm và loại bỏ̉ lỗi nhằm tránh xảy ra lỗi trong tương lai, ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i

Tiện ich USB Debugging.

››Cài đặt Samsung Kies

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Tiện ich USB

2

Bô cai đăt Kies.

Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng

 

trên điện thoại để kết nối với máy tính.

3

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Samsung

4

Kies trên máy tính.

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Samsung Kies sẽ tự động

 

chạy.

Bạn cũng có thể tải chương trình về từ website của Samsung (www.samsungmobile.com).

››Kế́t nố́i bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính.

1

Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng

2

trên điện thoại để kết nối với máy tính.

Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc

 

sao chép dữ liệu và file.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

Kết nối 103