4 Chọn Cài đặt để tùy chỉnh tính năng Mobile AP:

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Tên

Xem và đổi tên điện thoại sẽ hiển thị

 

 

đối với các điện thoại bên ngoài.

 

 

 

Mật mã

Xem hoặc đổi khóa mạng để ngăn

 

 

truy cập trái phép vào mạng.

 

 

 

Ẩn thiêt bi

Chặn không cho các thiết bị khác định

 

 

cua ban

vị điện thoại của bạn.

 

 

Bật chức năng tethering để sử dụng

 

 

 

điện thoại di động như một modem

 

Truy câp

không dây cho thiết bị khác.

 

Internet

Tắt chức năng tethering để duy trì

 

 

mức pin và chỉ cho phép các kết nối

 

 

trực tiếp với các thiết bị khác.

 

5 Khi đã hoàn tất, chọn Trở về.

6

Từ thiết bị khác, định vị tên điện thoại của bạn trong

 

danh sách kết nối sẵn có và kết nối với mạng bằng cách

nhập mật mã phù hợp trong ô WPA.

GPS

Điện thoại của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật dịch vụ định vị và sử dụng các chức năng GPS bổ sung.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng điện thoại trong các điều kiện sau:

giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất, hoặc bên trong các tòa nhà

ở điều kiện thời tiết xấu

gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ

trong xe có kính chống nắng

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Bật tính năng GPS

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1 Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Vị trí.

100Kết nối