Để sử dụng các tính năng bổ sung, chọn và chọn một trong các tùy chọn sau:

--Gửi qua: Gửi video cho người khác qua tin nhắn đa phương tiện, email, hoặc tính năng không dây Bluetooth. Bạn cũng có thể gửi video sang thiết bị hỗ trợ DLNA qua AllShare.

--Tả̉i lên: Đăng video lên website cộng đồng hoặc blog.

--Sửa tag: Thêm hoặc sửa thẻ để phân loại video.

--Sửa: Sửa video. tr. 65

››Quay video ở chế́ độ di chuyển chậm

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

để chuyển sang chế độ máy quay.

4

Chọn

Di chuyển chậm.

5 Bấm phím Máy ảnh để bắt đầu quay.

6 Chọn hoăc bấm phim Máy ảnh để dưng quay.

››

 

 

 

Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn

để truy cập các tùy

chọn sau:

 

 

 

 

 

 

 

Lưa chon

Chức năng

 

 

Độ ro khi ơ ngoài

Bật Khả năng hiển thị ngoài trời để

 

trời

chọn điều kiện ánh sáng phù hợp.

Bộ đếm thời gian

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

 

máy ảnh bắt đầu quay video.

 

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các

 

điều kiện ánh sáng.

 

 

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng

 

Hiêu ưng

hạn như tông màu nâu đỏ̉ hoặc đen

 

trắng.

 

 

Giải trí 61