3 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

Chức năng

1Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi tai nghe được kết nối.

2Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.

3Chuyển về file trước đó; Tua lùi trong file (cham và giữ).

Số

Chức năng

4Thay đổi tỷ lệ màn hình video.

5Tạm dừng phát; Chọn để tiếp tục phát.

6Chuyển sang file tiếp theo; Tua tiến trong file (cham và giữ).

››Tùy chỉnh cài đặt máy xem video

Trong khi phát video, chọn để truy cập các cài đặt sau:

Lưa chon

Chức năng

 

 

Bật phụ đề trong video. Tùy chọn

 

Bật phụ đề

này chỉ hiện ra khi có một file phụ

đề. Các định dạng được hỗ trợ là file

 

 

srt và smi.

 

Độ sáng

Điều chỉnh độ sáng của video.

 

 

 

Giải trí 63