2

Chọn dấu chấm cạnh Bât dich vu đinh vi.

3

Chọn OK để xác nhận.

Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

››Tăng cườ̀ng chứ́c năng GPS

Tìm hiểu cách tăng cường chức năng GPS bằng cách tải về các file dữ liệu từ máy chủ web GPS. Việc này giúp tăng tốc và độ chính xác của khả năng định vị.

 

Bạn có thể chịu thêm phí tải về file dữ liệu GPS.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Vị trí.

2

Chọn dấu chấm cạnh Bât GPS nâng cao.

3

Chọn OK để xác nhận.

4

Chọn Đi đến câu hình một cấu hình kết nối Đặt

 

(nếu cần).

››Sử dụng mạng di động cho dịch vụ vị trí

Tìm hiểu cách nhận thông tin vị trí qua mạng di động. Dịch vụ này giúp điện thoại của bạn hiển thị thông tin khi không có tín hiệu GPS hoặc khi tín hiệu GPS yếu.

 

Bạn có thể phải chịu thêm phí để truy cập vào mạng

 

di động.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Vị trí.

2

Chọn dấu chấm cạnh Bât vi tri mang.

3

Chọn OK để xác nhận.

››Bật hỗ trợ bằng cả̉m biế́n

Chọn sử dụng các cảm biến để nâng cao khả năng định vị cho người đi bộ khi tín hiệu GPS yếu hoặc bị nghẽn. Có thể có nhiều sai khác giữa dự báo của cảm biến với vị trí thực của bạn.

chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Vị trí Bât hô trơ cảm ứng.

Kết nối 101