6

Chèn hiệu ứng chuyển tiếp giữa các clip.

7

Lưu video đã được biên tập với tên file mới.

Áp dụng một hiệ̣u ứ́ng vào video

1

Nhập video.

2

Chọn video Hiệ̣u ứ́ng.

3

Chọn một tùy chọn hiệu ứng Lưu.

4

Lưu video đã được biên tập với tên file mới.

Thêm phụ đề vào video

1

Nhập video.

2

Chọn video Thêm phu đê.

3

Chọn để bắt đầu phát.

4

Di chuyển sang vị trí bạn muốn hiển thị chữ.

5

Di chuyển sang vị trí bạn muốn chữ sẽ biến mất.

6

Chọn H.tất.

7

Sửa đổi văn bản mong muốn và chọn Hoàn tất.

8

Di chuyển văn bản đã thêm và chọn Lưu.

 

Để thay đổi thuộc tính hoặc màu của văn bản, chọn một

9

biểu tượng ở trên cùng màn hình.

Lưu video đã được biên tập với tên file mới.

Máy nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển. Máy nghe nhạc hỗ trợ các định dạng file sau: mp3, aac, wma, 3ga, và m4a.

Giải trí 69