Biểu tượng Định nghĩa

Đã bật chuông báo

Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)

Đã bật cấu hình bình thường

Đã bật cấu hình yên lặng

Thời gian hiện tại

Mức pin

››Ô phím tắt

Ở chế độ Chờ hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chọn trong khu vực các biểu tượng chỉ báo để mở ô phím

tắt.

Chọn các biểu tượng để bật hoặc tắt tính năng WLAN và Bluetooth. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt âm lượng của điện thoại và kiểm tra tin nhắn và thông báo mới.

Sư dung man hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của điện thoại giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.

Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏ̉ng màn hình cảm ứng.

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏ̉ng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Bắt đầu 21