Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng. Khi bạn chụp ảnh người có nguồn sáng phía sau, chọn chế độ ngược sáng để giảm độ tương phản giữa vùng sáng và vùng tối.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

một cảnh .

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh.

››Chụp ả̉nh đẹp

Bạn có thể ẩn các chi tiết chưa hoàn hảo trên mặt bằng chế độ Vẻ đẹp.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

 

ngang.

3

Chọn

Vẻ đẹp.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh.

››Chụp ả̉nh ở chế́ độ chụp Nụ cườ̀i

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Chụp nụ cườ̀i.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Bấm phím Máy ảnh.

Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng. Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp ảnh.

Giải trí 55