Tư chối môt cuôc goi

Khi có người gọi đến, bấm [ ]. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Bạn có thể thiết lập danh sách các số để tự động từ chối cuộc gọi đến. tr. 39

Bạn có thể gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến. Để đặt tin nhắn, ở chế độ Menu, chọn Cài đặt

Ưng dung Cuôc goi Tât cả cuôc goi Tư chối cuôc goi vơi tin nhăn.

Gọi số́ quố́c tế́

1

Ở chế độ Chờ, chọn Bàn phím, chạm và giữ 0 để chèn

2

ký tự +.

Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số

 

điện thoại), sau đó bấm [ ] để gọi cho số đó.

››Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào điện thoại, bạn có thể thực hiện và trả lời các cuộc gọi:

Để gọi lại số mới gọi gần nhất, bấm nút trên tai nghe, sau đó bấm và giữ lần nữa.

Để trả lời cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.

Để kết thúc cuộc gọi, bấm nút trên tai nghe.

Tai nghe đi kèm được thiết kế riêng cho điện thoại này và có thể không tương thích với các điện thoại và máy nghe nhạc MP3 khác.

››Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi thoại

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi thoại:

Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím Âm lượng lên hoặc xuống.

Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn Giữ. Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn Không giữ.

36Liên lạc