Lưa chon

Chức năng

 

Chia video thành nhiều đoạn để áp

Tìm kiếm Mosaic

dụng các cài đặt khác nhau cho từng

 

đoạn.

Tông màu

Thay đổi tông màu.

 

 

Bật lặp lại

Lặp lại việc phát video.

 

 

 

Gửi video cho người khác qua tin

 

nhắn đa phương tiện, email, hoặc

Gửi qua

tính năng không dây Bluetooth. Bạn

 

cũng có thể gửi video sang thiết bị

 

hỗ trợ DLNA qua AllShare.

Tải lên web

Đăng video lên website cộng đồng

hoặc blog.

 

Chi tiết

Xem thông tin chi tiết về video.

 

 

Duyệ̣t Media

Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của điện thoại và thẻ nhớ.

››

1

Xem ả̉nh

Ở chế độ Menu, chọn Duyệ̣t Media.

2

Để thay đổi chế độ xem, chọn Hiên thi theo tùy chọn.

Chọn một ảnh (không có biểu tượng phát) để xem.

Trong khi xem ảnh, sử dụng các tùy chọn sau:

Để xem thêm ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải hoặc nghiêng điện thoại sang trái hoặc phải.

Để phóng to, hãy đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ̉). Để thoát khỏ̉i chế độ thu phóng, chọn Cơ thât.

Để đặt ảnh làm ảnh yêu thích, chọn .

64Giải trí