Các phím

 

 

››

 

 

Phím

Chức năng

 

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi;

 

Quay số

Ở chế độ Chờ, truy xuất thông báo

 

cuộc gọi và tin nhắn.

 

Truy cập chế độ Menu; Mở trình

 

 

quản lý tác vụ để xem tất cả các

Menu

ứng dụng đang hoạt động (bấm và

giữ); Ở chế độ Chờ hoặc khi đang

 

 

sử dụng ứng dụng, truy cập Tìm

 

kiếm (bấm hai lần).

Nguồn/

Bật hoặc tắt điện thoại (bấm và

 

giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ

Kết thúc

Menu, trở về chế độ Chờ.

 

 

Âm lương

Điều chỉnh âm lượng điện thoại.

 

 

 

Phím

Chức năng

 

Khoá màn hình cảm ứng và các

Khóa

phím; Mở khoá màn hình cảm ứng

 

và các phím (bấm và giữ).

 

Ở chế độ Chờ, bật máy ảnh; Ở chế

Máy ảnh

độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc quay

 

video.

››Màn hì̀nh chờ̀

Khi điện thoại đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chờ. Từ màn hình chờ, bạn có thể xem trạng thái của điện thoại và truy cập các ứng dụng.

Màn hình chờ có một số ô mặc định, và bạn có thể thêm các ô mới vào màn hình chờ. tr.27

Cuộn sang trái hoặc phải đến một ô của màn hình chờ. Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến ô tương ứng của màn hình chờ.

Bắt đầu 19