Lưa chon

Chức năng

Xóa ID/mật mã

Đặt cho điện thoại xóa tất cả các

đã lưu

mật mã đã lưu.

Xóa cơ sở dữ liệu

Xóa toàn bộ cơ sở dữ liệu web

đã lưu.

 

››Sử dụng trì̀nh duyệ̣t RSS

Tìm hiểu cách sử dụng trình duyệt RSS để nhận tin tức và thông tin mới nhất từ các website ưa thích.

Thêm một địa chỉ nguồn RSS

1

Ở chế độ Menu, chọn Internet

Trình duyệt

2

RSS.

 

Chọn Thêm.

 

3

Nhập tiêu đề và địa chỉ web của một nguồn RSS và chọn

 

Lưu.

 

Cập nhật và đọc nguồn RSS

1

Ở chế độ Menu, chọn Internet → → Trình duyệt

2

RSS.

Chọn Cập nhật các nguồn Cập nhật OK.

3

Chọn một nguồn chưa được cập nhật.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn dễ dàng tải nhiều ứng dụng hữu ích về điện thoại. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, các widget, các ứng dụng liên quan đến sức khỏ̉e và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Điện thoại của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.

1 Ở chế độ Menu, chọn Samsung Apps.

88Web