Lam quen vơi điệ̣n thoại

››Sơ đồ điệ̣n thoại

Loa

Phím âm lượng

Phím Menu

Phím quay số

Micrô

Ống kính máy ảnh phía trước (dành cho các cuộc gọi video)

Cam biên trang thai

Man hinh cam ưng

Phím Nguồn/Kết thúc

Khe cắm đa chức

Loa ngoài

năng

Khe cắm cáp tai

Camera chính

nghe/đầu ra TV

 

Đen Flash Phím khoá

Nắp sau

Phím Chụp ảnh

Khóa nắp sau

Ăngten trong

18Bắt đầu