Khi tìm thấy số liên lạc, bạn có thể:

Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện bằng cách chọn .

Thực hiện cuộc gọi video bằng cách chọn .

Thực hiện cuộc gọi thoại bằng cách bấm [].

Sửa thông tin số liên lạc bằng cách chọn Sửa.

Sử dụng các tính năng bổ sung bằng cách chọn . --Xóa: Xóa số liên lạc.

--Chon lam măc đinh: Chọn số mặc định cho một số liên lạc.

--Lưu vao File cua ban: Lưu số liên lạc trong File của bạn.

--Gưi danh thiếp qua: Chia sẻ thông tin liên lạc với người khác.

--Chep vao the SIM/Chep vao điện thoai: Chép danh thiếp từ bộ nhớ của điện thoại sang thẻ SIM hoặc USIM hoặc từ thẻ SIM hoặc USIM sang bộ nhớ của điện thoại.

Để sử dụng các tùy chọn bổ sung đối với một số liên lạc, chạm và giữ vào số liên lạc trong danh sách.

››Đặt số́ yêu thích

1 Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ Yêu thichThêm. 2 Chọn ô kiểm cạnh số liên lạc đó và chọn Thêm.

Số liên lạc được lưu vào danh sách số ưa thích.

Để thêm số điện thoại vào danh sách số ưa thích, chọn một số liên lạc từ Danh bạ và sau đó chọn cạnh tên số liên lạc đó.

Các số yêu thích sẽ được gán cho danh sách bạn bè () trên thanh công cụ widget.

 

Tạo danh thiế́p

 

››

 

1

Ở chế độ Menu, chọn Danh bạ

Câu hình

2

cua ban.

 

Nhập thông tin cá nhân của bạn.

 

3

Chọn H.tất.

 

78Thông tin cá nhân