Sao chép và dán văn bả̉n

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

1

Chạm và giữ vào ô nhập văn bản cho đến khi hiện ra.

2

Chọn Chọn từ danh sách tùy chọn.

3

Kéo ngón tay qua văn bản và dừng tại điểm bắt đầu tô

 

sáng.

4

Bạn cũng có thể chạm hai lần vào từ bạn muốn tô sáng.

Chọn Chép hoặc Cắt để sao chép và dán, hoặc cắt và dán

5

văn bản sang clipboard.

Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.

6

Chọn Dán để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Truy cập thông tin trợ giúp

Tìm hiểu cách truy cập thông tin hữu ích về các tính năng chính của điện thoại.

1

Ở chế độ Chờ, mở thanh công cụ widget và chọn

2

(nếu cần).

Chọn widget trợ giúp từ màn hình chờ.

3

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

4

ngang.

Chọn một chủ đề trợ giúp để tìm hiểu về một ứng dụng

5

hoặc tính năng.

Cuộn sang trái hoặc phải để xem thêm thông tin.

 

Để trở về cấp trước đó, chọn .

34Bắt đầu