››Kế́t nố́i với mạng WLAN bằng Thiế́t lập được bả̉o vệ̣ bởi Wi-Fi (WPS)

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Wi-Fi.

2

Chọn WPS PBC hoặc WPS PIN tùy thuộc vào kiểu thiết

3

bị AP.

Bấm nút WPS trên thiết bị AP trong 2 phút.

 

Hoặc, nhập mã PIN trên thiết bị AP và chọn Bắt đầu

 

trong 2 phút.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các điện thoại hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Những nội dung có tốc độ bit cao có thể bị lỗi với mạng không dây.

Có thể bạn sẽ không sử dụng được một số nội dung tùy vào từng loại file.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. tr. 95

››Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiệ̣n

Để cho phép các điện thoại hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên điện thoại của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i AllShare

 

Cài đặt.

Kết nối 97