››Bật tính năng theo dõi điệ̣n thoại

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát điện thoại từ xa trên web.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Bả̉o mật.

2

Chọn Theo dõi điệ̣n thoại.

3

Nhập mật mã và chọn H.tất.

4

Chọn OK để tiếp tục.

5

Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản

 

Samsung và chọn Sign in.

6

Để tạo tài khoản Samsung, chọn .

Chọn Người nhân để mở danh sách người nhận.

7

Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).

8

Khi đã hoàn tất việc cài đặt người nhận, chọn OK.

9

Chọn ô nhập người gửi.

10Nhập tên người gửi.

11 Chọn Lưu Chấp nhận.

Bạn có thể điều khiển điện thoại đã mất qua web. Truy cập http://www.samsungdive.com để xem thông tin chi tiết về tính năng này.

Nhập văn bả̉n

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.

30Bắt đầu