--Âm báo tin nhắn: Chọn kiểu chuông để sử dụng nếu bạn đặt điện thoại báo cho bạn biết các tin nhắn đến bằng cách phát một đoạn nhạc.

--Kiểu báo email: Chọn cách điện thoại sẽ báo cho bạn về các email đến.

--Âm thanh báo email: Chọn kiểu chuông để sử dụng nếu bạn đặt điện thoại báo cho bạn biết các tin nhắn email đến bằng cách phát một đoạn nhạc.

--Sử dụng thanh trượt ở phía dưới cùng, điều chỉnh mức âm lượng cho nhạc chuông tin nhắn.

Hệ̣ thố́ng: Điều chỉnh mức âm lượng cho âm thanh hệ thống.

Màn hì̀nh và đèn

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển màn hình và việc sử dụng đèn trong điện thoại.

Màn hì̀nh nền: Chọn ảnh nền cho màn hình chờ.

Theme: Chọn một theme cho màn hình.

Kiểu chữ: Chọn một kiểu chữ.

Độ sáng: Đặt độ sáng của màn hình.

Thờ̀i gian sáng: Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

Cài đặt chung

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển các cài đặt chung cho điện thoại:

Ngôn ngữ hiển thị: Chọn một ngôn ngữ để sử dụng trên màn hình điện thoại.

Ngôn ngữ bàn phím: Chọn ngôn ngữ nhập để sử dụng với bàn phím.

Một số́ thao tác: Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển các cài đặt chung cho điện thoại:

--Chạm 2 lần (Phím tắt): Chọn một ứng dụng để khởi động bằng cách chạm nhanh vào điện thoại hai lần khi

chế độ Chờ.

114Cài đặt