Nhập văn bả̉n bằng các cách nhập

1

Thay đổi cách nhập văn bản.

2

Thay đổi chế độ nhập văn bản.

3

Chọn các phím ảo phù hợp hoặc viết lên màn hình để

 

nhập văn bản.

Khi nhập văn bản, xoay điện thoại để hiển thị bàn phím Qwerty trên màn hình rộng hơn. Chọn các phím ảo cần thiết để nhập văn bản.

Khi nhập văn bản bằng bàn phím Qwerty, chạm và giữ và chọn Tiên đoan văn bản. Nhập hai chữ cái đầu của từ và khi đó danh sách từ thay thế hiện ra. Chọn và một từ thay thế từ danh sách hiện ra.

Khi nhập văn bản bằng bàn phím, bạn có thể sử dụng các chế độ sau:

Chế độ

Chức năng

 

ABC

Chọn phím ảo phù hợp cho đến khi ký tự

 

mong muốn xuất hiện trên màn hình.

 

 

Chế độ

Chức năng

1.Ở chế độ ABC, chọn T9 (chấm nhỏ̉ chuyển sang màu xanh).

2.Chọn các phím ảo phù hợp để nhập nguyên một từ.

3.Khi từ hiển thị đúng, chọn để chèn

T9 (Tiên đoán

dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng,

chọn

và một từ thay thế từ danh

văn bản)

sách hiện ra.

 

Thêm từ vào từ điển T9

Nếu bạn không thể tìm thấy một từ trong danh sách từ thay thế, bạn có thể thêm từ đó vào từ điển T9. Chọn Thêm từ ở dưới cùng danh sách từ thay thế.

32Bắt đầu