Điện thoại này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file

3 Khóa thẻ nhớ tại chỗ/vào vị trí.

FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, điện thoại sẽ

 

yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.

 

Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

1 Tháo nắp sau và pin.

2 Lắp thẻ nhớ.

4

Thay pin và nắp sau.

››

1

Tháo thẻ nhớ

Đảm bảo điện thoại hiện đang không sử dụng thẻ nhớ.

2

Tháo nắp sau và pin.

3

Tháo thẻ nhớ.

Lắp ráp 15