Trò chơi và ứ́ng dụng

Tìm hiểu cách sử dụng các ứng dụng và trò chơi phát triển bằng công nghệ Java đạt giải thưởng.

Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.

››Tả̉i về các trò chơi và ứ́ng dụng

1 Ở chế độ Menu, chọn Game & Java Thêm trò chơi.

Điện thoại sẽ kết nối với website thiết lập sẵn bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

2 Tìm kiếm trò chơi hoặc ứng dụng và tải về điện thoại.

››Chơi trò chơi hoặc mở ứ́ng dụng

1

Ở chế độ Menu, chọn Game & Java.

2

Chọn một trò chơi hoặc ứng dụng từ danh sách và làm

 

theo hướng dẫn trên màn hình.

Các trò chơi hoặc ứng dụng có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở và nhà cung cấp dịch vụ.

Các nút điều khiển và tùy chọn của trò chơi hay ứng dụng có thể khác nhau.

Chọn Bả̉o vệ̣ để bảo vệ các trò chơi và ứng dụng của bạn khỏ̉i bị xóa tình cờ.

76Giải trí