Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.

Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.

Không định vị được thiế́t bị Bluetooth khác

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.

Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 mét).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kế́t nố́i không được thiế́t lập khi bạn nố́i thiế́t bị với máy tính

Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.

Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

Thiế́t bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị vẫn phản ứng nhưng chương trình bị treo, hãy đóng chương trình bằng trình quản lý tác vụ. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Khắc phục sự cố 129