Lưa chon

Chức năng

 

 

Máy chủ đồng

Nhập địa chỉ web của máy chủ sẽ

 

 

bộ hoa

được đồng bộ.

 

 

Cấu hình mạng

Chọn cấu hình kết nối để sử dụng

 

 

cho đồng bộ.

 

 

 

3

 

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

››

 

1

Bắt đầu đồng bộ

 

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Đồng bộ

2

 

hoa.

 

 

Chọn cấu hình đồng bộ.

3

 

Chọn Băt đâu đông bô hoa để bắt đầu đồng bộ với máy

 

 

chủ web bạn đã chỉ định.

Các trang web cộng đồng

Sử dụng các dịch vụ Facebook, YouTube, và Twitter.

1

Ở chế độ Menu, chọn Facebook, YouTube hoặc Twitter.

2

Nhập tên truy cập và mật mã của bạn và đăng nhập.

3

Chia sẻ ảnh, video hoặc tin nhắn với bạn bè và gia đình.

Dẫn hướng

Tìm hiểu về trình di chuyển trên điện thoại di động Samsung, ứng dụng này cung cấp cho bạn các hướng dẫn đường đi và thông tin về vị trí của bạn và khoảng cách chuyến đi.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

90Web