Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.

Bạn có thể nâng cấp phần mềm của điện thoại di động bằng cách truy cập www.samsungmobile.com.

Các nguồn âm thanh, hình nền, và ảnh cung cấp trong điện thoại này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.

Vui lòng giữ sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng mà bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:

Cảnh bao—cac tinh huông co thê gây thương tích cho ban thân ban hoăc ngươi khac

Cẩn thận—cac tinh huông co thê gây hư hỏng cho điện thoại hoăc thiêt bi khac

Ghi chú—các ghi chú, mách nước sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Tham khảo—cac trang co thông tin liên quan; ví dụ: tr.12 (nghĩa là "xem trang 12")

Sử dụng sách hướng dẫn này 3