Để bật tính năng loa ngoài, chọn Loa. Bạn có thể kích hoạt tính năng loa ngoài với chuyển động. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Cài đặt chung Môt số thao tac Đăt xuống (goi loa ngoai). Sau đó, trong cuộc gọi, đặt điện thoại trên bàn hoặc mặt phẳng.

môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe một số cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có hiệu quả âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại thường.

Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn Tắt âm.

Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe, chọn Tai nghe.

Để chuyển cuộc gọi hiện tại sang cuộc gọi video, chọn

Chuyển sang cuộc gọi Video.

Để lọc tiếng ồn khỏ̉i môi trường của bạn để bên kia có thể

nghe bạn rõ hơn, chọn Bật giả̉m tiế́ng ồn.

Để gọi số thứ hai, tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất sau đó quay số mới.

Để trả lời cuộc gọi thứ hai, chọn Cuộc gọi mới khi âm báo chờ cuộc gọi phát ra. Cuộc gọi thứ nhất sẽ tự động chuyển sang trạng thái chờ. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.

Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn Cuộc kia.

Để kết thúc cuộc gọi chờ, chọn Cuộc kia Kế́t thúc.

Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn Kế́t nố́i khi được kết nối với bên thứ hai. Lặp lại để thêm các bên. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.

Để kết nối bên hiện tại với bên được tạm ngừng, chọn

Chuyển. Bạn sẽ bị ngắt kết nối.

Liên lạc 37