Sạc pin bằng bộ sạc du lịch

3 Cắm đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.

››

Bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi đang sạc,

1

Mở nắp che khe cắm đa chức năng ở trên đầu điện thoại.

 

nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều

2

Cắm đầu nhỏ̉ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức

 

thời gian hơn.

 

năng.

Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng

 

 

 

và bàn phím cảm ứng có thể không hoạt động do

 

 

 

nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy

 

 

 

rút bộ sạc USB ra khỏ̉i ổ cắm hoặc rút cáp dữ liệu

 

 

máy tính ra khỏ̉i điện thoại.

 

 

Trong khi đang sạc, điện thoại có thể bị nóng lên.

 

 

 

Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến

 

 

hiệu suất hay tuổi thọ của điện thoại.

 

 

Nếu điện thoại không được sạc đúng cách, hãy

 

 

 

mang điện thoại và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành

Nối bộ sạc du lịch không đúng cách có thể gây hỏ̉ng

của Samsung.

 

hóc nghiêm trọng cho điện thoại. Bất kỳ hư hỏ̉ng nào

 

do sử dụng sai đều không được bảo hành.

 

Lắp ráp 13