Số

Chức năng

4Chuyển về file trước đó; Tua lùi trong file (cham và giữ).

5 1

Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.

6 1Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file).

7Tạm dừng phát; Chọn để tiếp tục phát.

8Chuyển sang file tiếp theo; Tua tiến trong file (cham và giữ).

1.Các biểu tượng này sẽ hiển thị khi bạn chạm vào màn hình máy nghe nhạc.

SRS CS Headphonemang lại trải nghiệm âm thanh vòm 5.1 qua các tai nghe chuẩn hoặc tai nghe nhét trong khi nghe nội dung đa kênh, chẳng hạn như các bộ phim DVD.

WOW HDcải thiện đáng kể chất lượng phát của âm thanh, mang lại trải nghiệm giải trí 3D động với âm trầm sâu, ấm áp và sự rõ ràng của tần số cao cho chi tiết sinh động.

››Truy cập kiểu xem đĩa

1

Trong khi phát, xoay điện thoại sang kiểu xem ngang.

2

Màn hình chuyển sang kiểu xem đĩa.

Cuộn sang trái hoặc phải đến một album và chọn ảnh

3

đĩa.

 

Chọn một file nhạc từ danh sách cạnh ảnh đĩa đó để

4

phát.

 

Chọn

hoặc để tạm dừng hoặc tiếp tục phát file nhạc

5

hiện tại.

 

Chọn

chuyển sang kiểu xem vòng tròn.

6

Kéo hình tròn nhỏ̉ quanh hình tròn lớn để chọn một bản

 

nhạc.

 

Để chuyển sang thể loại khác, chọn nút hình chữ nhật ở góc trên bên trái của màn hình và chọn một thể loại.

7 Chọn

để chuyển về kiểu xem đĩa.

Giải trí 71