Màn hì̀nh cả̉m ứ́ng phả̉n ứ́ng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

Tháo lớp bảo vệ khỏ̉i màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyên dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.

Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.

Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.

Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏ̉ng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kế́t nố́i được

Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.

Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.

Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đế́n không kế́t nố́i được

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.

Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.

Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

126Khắc phục sự cố