››

4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

 

Thêm các file nhạc vào điệ̣n thoại của

 

bạn

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt đầu bằng cách truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ:

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về từ web không dây. tr. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. tr. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận qua Bluetooth. tr. 94

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao chép sang thẻ nhớ. tr. 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

file nhạc mặc định được cung cấp trên điện thoại.

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

››

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Phát nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ,

 

Số

 

Chức năng

1

Ở chế độ Menu, chọn Nhạc.

1

1

Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh khi

 

tai nghe được kết nối.

 

 

 

2

Cuộn sang trái hoặc phải đến một thể loại nhạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Xem thông tin chi tiết về file nhạc.

3

Chọn một file nhạc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Di chuyển đến một điểm của file bằng

 

 

 

 

 

cách kéo hoặc chạm vào thanh.

 

 

 

 

 

70Giải trí