››Chuyển sang cấu hì̀nh yên lặng

Ở chế độ Chờ, chọn Bàn phím, sau đó chạm và giữ để bật hoặc tắt tiếng của thiết bị.

››Thiế́t lập cấu hì̀nh âm thanh

Bạn có thể thay đổi âm thanh trong điện thoại bằng cách tùy chỉnh cấu hình âm thanh hiện tại hoặc chuyển sang cấu hình âm thanh khác. Để thiết lập cấu hình,

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Cấu hì̀nh âm thanh.

2

Chọn cấu hình bạn đang sử dụng.

3

Tùy chỉnh các tùy chọn âm thanh cho cuộc gọi đến, tin

 

nhắn đến, và các âm thanh khác của điện thoại. tr. 113

 

Các tùy chọn âm thanh có sẵn có thể khác nhau tùy

 

vào cấu hình được chọn.

4

Chọn Đặt.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn ô kiểm cạnh cấu hình đó, sau đó chọn Đặt.

››Chọn hì̀nh nền cho màn hì̀nh chờ̀

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Màn hì̀nh và đèn

2

Màn hì̀nh nền.

Chọn một ảnh.

3

Để chọn ảnh từ thư mục ảnh, chọn thư mục đó.

Chọn Đặt.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên điện thoại.

››Điều chỉnh độ sáng của màn hì̀nh

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Màn hì̀nh và đèn.

2

Kéo thanh trượt dưới Độ sáng để điều chỉnh độ sáng.

3

Chọn Đặt.

Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của điện thoại.

28Bắt đầu