3 Tùy chỉnh các thông số cho cấu hình kết nối.

Lưa chon

Chức năng

Tên câu hinh

Nhập tên cấu hình.

 

 

Tên truy cập

Nhập tên điểm truy cập.

 

 

Loai thâm đinh

Nhập kiểu xác thực.

 

 

Tên ngươi dung

Nhập tên người dùng của bạn.

 

 

Mật mã

Nhập mật mã của bạn.

 

 

Giao thức

Chọn giao thức mạng.

 

 

Trang chủ

Nhập địa chỉ máy chủ MMS.

 

 

Địa chỉ proxy

Nhập địa chỉ máy chủ proxy.

 

 

Thời gian chờ

Nhập thời gian điện thoại sẽ chờ

(giây)

trả lời từ mạng.

Cài đặt nâng cao

Tùy chỉnh địa chỉ IP và DNS và

phân lớp lưu lượng.

 

4

Khi đã hoàn tất, chọn Lưu.

 

5

Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn

Cài đặt

6

Tin nhắn MMS Câu hình tin nhăn MMS.

Chọn cấu hình kết nối Đặt.

 

››

 

1

Gửi tin nhắn đa phương tiệ̣n

 

Ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn Soạn thả̉o.

2

Chọn Danh bạ.

 

Bạn có thể nhập thủ công hoặc chọn một số hoặc một địa chỉ email từ nhật ký hoặc các nhóm bằng cách chọn tùy chọn khác.

3 Chọn ô kiểm cạnh các số liên lạc và chọn Thêm.

Khi nhập địa chỉ email, điện thoại sẽ hỏ̉i bạn có muốn gửi tin nhắn đa phương tiện không. Chọn OK để xác nhận.

44Liên lạc