Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng điện thoại.

Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ̉ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

Cham: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.

Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.

Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ̉ trong khi xem ảnh hoặc các trang web.

Quét: Dùng ngón tay chạm và kéo để chọn các mục.

Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.

Gõ: Gõ nhanh vào màn hình để mở một ứng dụng.

Thu phóng: Đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên để phóng to hoặc kéo vào để thu nhỏ̉.

Điện thoại tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Để bật màn hình, bấm phím Khóa.

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời gian sáng của đèn nền. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Màn hì̀nh và đèn Thờ̀i gian sáng.

Một số danh sách có một chỉ mục dọc bên phải. Chạm vào một chữ cái để chuyển sang các mục bắt đầu bằng chữ cái đó. Kéo ngón tay dọc chỉ mục đó để cuộn nhanh qua danh sách.

22Bắt đầu