››Chụp một loạt ả̉nh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Liên tục.

4

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5

Bấm và giữ phím Máy ảnh. Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho

 

đến khi bạn nhả phím Máy ảnh.

››Chụp ả̉nh toàn cả̉nh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Toàn cả̉nh.

4

Chọn hướng.

5

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

6

Bấm phím Máy ảnh để chụp ảnh đầu tiên.

7

Từ từ di chuyển điện thoại theo hướng bạn đã chọn và

 

cân chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.

Khi bạn đã cân chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.

56Giải trí