Kế́t nố́i

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các điện thoại thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các điện thoại nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.

Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các điện thoại tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các điện thoại, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.

Một số điện thoại, đặc biệt là các điện thoại chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với điện thoại này.

››Bật tính năng không dây Bluetooth

1 Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Bluetooth. Bạn cũng có thể mở ô phím tắt và chọn Bluetooth.

92Kết nối