Khóa hoặc mở khóa màn hì̀nh cả̉m ứ́ng và bàn phím

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng và bàn phím để tránh các thao tác không mong muốn trên điện thoại.

Để khóa, bấm phím Khóa. Để mở khoá, bấm và giữ phím Khóa. Hoặc dùng ngón tay bấm vào phím Khóa và gõ vào cửa sổ màu xám.

Bạn cũng có thể đặt cho điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng và các phím khi không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Cai đăt chung Cham Tư đông khoa man hình cảm ứng.

Truy cập menu

Để truy cập các menu của điện thoại,

1 Ở chế độ Chờ, bấm phím Menu để truy cập chế độ Menu.

2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu chính.

Bạn cũng có thể chọn một chấm trên đầu màn hình để di chuyển trực tiếp đến màn hình menu chính tương ứng.

3 Chọn một menu hoặc ứng dụng.

4

Bấm [ ] để trở về chế độ Chờ.

 

Điện thoại này có cảm biến chuyển động tích hợp

 

 

sẵn có khả năng phát hiện hướng của điện thoại.

 

 

Nếu bạn xoay điện thoại khi dùng một số tính năng,

 

 

giao diện sẽ tự động chuyển sang kiểu xem ngang.

 

 

Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng khi bạn

 

 

xoay điện thoại, chọn Cài đặt Cai đăt chung

 

 

Một số́ thao tác Định hướng Thay đổi

 

hướng.

 

Trong khi sử dụng điện thoại, bạn có thể chụp ảnh

 

 

màn hình bằng cách bấm đồng thời hai phím Menu

 

 

và Khóa. Ảnh sẽ được lưu trong File của bạn

 

 

Hì̀nh ả̉nh.

Bắt đầu 23