--Định hướng: Bật một ứng dụng bằng cách xoay hoặc nghiêng điện thoại.

Thay đổi hướng: Đặt có xoay tự động nội dung hay không khi xoay điện thoại.

Nghiêng các mục theo hướng nghiêng: Đặt có cuộn qua các mục hay không khi xoay điện thoại theo một hướng nhất định.

--Lật úp (tạm dừng chế́ độ Etiquette): Bật tính năng tạm dừng chế độ etiquette để tắt tất cả âm thanh của điện thoại khi quay điện thoại xuống dưới.

--Đăt xuong (goi loa ngoai): Bật tính năng loa ngoài chuyển động cho phép bạn bật loa bằng cách đặt điện thoại lên bề mặt phẳng trong khi gọi.

Chạm: Điều chỉnh cài đặt rung phản hồi, tự động khóa và đèn nền (kích hoạt bằng cách chạm vào màn hình).

--Rung phả̉n hồi: Điều chỉnh cường độ rung.

--Tự động khóa màn hì̀nh cả̉m ứ́ng: Đặt cho điện thoại tự động khóa màn hình cảm ứng.

--Đèn nền bật: Chọn để bật đèn nền bằng phím Khóa hoặc bất kỳ phím nào.

Giây phep: Tùy chỉnh các cài đặt liên quan đến khóa giấy phép, chẳng hạn như theo dõi, thông báo hết hạn, hoặc tải về ở mạng nước ngoài.

Thông báo sự kiệ̣n: Bật hoặc tắt thông báo đối với các tin nhắn nhanh đến, văn bản, đa phương tiện hoặc tin nhắn thoại và khi truyền file. Bạn cũng có thể đặt hiển thị nội dung tin nhắn đến.

Ngay va giờ

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị thời gian trên điện thoại:

Múi giờ̀: Đặt múi giờ khu vực của bạn.

Ngay va giờ: Đặt thủ công thời gian hiện tại.

Định dạng giờ̀: Chọn định dạng giờ.

Định dạng ngày: Chọn định dạng ngày.

Tự động cập nhật thờ̀i gian: Tự động cập nhật thời gian khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.

Cài đặt 115