2 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

 

Lưa chon

Chức năng

 

Tên máy chủ đa

Nhập tên cho điện thoại của bạn

 

phương tiện

là máy chủ phương tiện.

 

Chia sẻ video

Bật chức năng chia sẻ video với

 

các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.

 

 

 

 

Bật chức năng chia sẻ hình ảnh

 

Chia sẻ hình ảnh

với các điện thoại hỗ trợ DLNA

 

 

khác.

 

Chia sẻ nhạc

Bật chức năng chia sẻ nhạc với

 

các điện thoại hỗ trợ DLNA khác.

 

 

 

Điêm truy câp

Chọn cấu hình kết nối để sử dụng

 

mang

cho các kết nối DLNA.

 

Bộ nhớ mặc định

Chọn vị trí bộ nhớ mặc định để

 

lưu các file phương tiện đã tải về.

 

 

3 Khi đã hoàn tất, chọn Lưu OK.

››Mở file của bạn trên một điệ̣n thoại hỗ trợ DLNA khác

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i AllShare.

2

Chọn cạnh Mơ file từ server trên trình xem khác

3

thông qua điện thoai cua ban.

Chọn thể loại phương tiện một file.

4

Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện.

5

Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.

Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện

 

thoại.

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

98Kết nối