Bắt đầu

Chế độ

Chức năng

 

 

Chọn phím ảo phù hợp để nhập số.

 

Số

Bạn có thể nhập các số bằng cách

chạm và giữ phím ảo ở chế độ ABC

 

 

hoặc T9.

 

1. Chọn hoặc để cuộn đến tập biểu

 

Biểu tượng

tượng mong muốn.

2. Chọn phím ảo phù hợp để nhập biểu

 

 

tượng.

 

Khi bật chế độ Tiên doán văn bản, bạn có thể sử dụng chế độ nhập Liên tục.

1

Chạm và giữ và chọn Nhâp liên tuc.

2

Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký

 

tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏ̉i màn hình.

3

Dừng lại ở ký tự thứ hai một chút và kéo ngón tay sang

4

ký tự tiếp theo.

Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.

5

Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng. Từ đó được chèn vào

6

ô nhập văn bản.

Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.

33