Bả̉o vệ̣ điệ̣n thoại, pin và bộ sạc

Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.

Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và – của pin và làm cho pin bị hỏ̉ng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏ̉ng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả̉ các cả̉nh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điệ̣n thoại ở những khu vực bị hạn chế́

Tắt điệ̣n thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điệ̣n thoại gần các thiế́t bị điệ̣n tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điệ̣n thoại gần máy tạo nhịp tim

Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.

Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.

Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điệ̣n thoại trong bệ̣nh việ̣n hoặc gần các thiế́t bị y tế́ có thể bị nhiễu sóng do tần số́ vô tuyế́n

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nế́u bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ̣ với nhà sả̉n xuất để biế́t thông tin về nhiễu sóng vô tuyế́n

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tăt điệ̣n thoại trong nhưng môi trường co nguy cơ gây nô

Tắt điện thoại trong nhưng môi trương co nguy cơ gây nô thay vì tháo pin.

Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong nhưng môi trương co nguy cơ gây nô.

Các lưu ý an toàn 131