Cách tạo kết nối modem có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính.
4 Chọn kết nối modem vừa tạo và nhập ID và mật mã do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn.

››Kế́t nố́i ở chế́ độ thiế́t bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào điện thoại, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng điện thoại như một đầu đọc thẻ nhớ.

1

Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ

2

nhớ vào điện thoại.

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Tiện ich USB

3

Bộ nhớ chung.

Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng

 

trên điện thoại để kết nối với máy tính.

 

Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy

4

tính.

Mở thư mục để xem các file.

5

Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏ̉i máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp dữ liệu máy tính khỏ̉i máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏ̉ng thẻ nhớ.

››Sử dụng điệ̣n thoại của bạn làm modem không dây

Bạn có thể sử dụng điện thoại của mình như một chiếc modem cho máy tính để truy cập internet qua dịch vụ mạng di động.

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Tiện ich USB

2

Chia se Internet.

Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng

3

trên điện thoại để kết nối với máy tính.

Tạo một kết nối modem trên máy tính của bạn.

104Kết nối