››Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng hoặc chặn cuộc gọi.

Đặt tự động từ chố́i

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để bật tính năng từ chối tự động và thiết lập danh sách từ chối,

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi

2

Tất cả̉ cuộc gọi Tự động từ chố́i.

Chọn

Tạo.

3

Nhập số để từ chối và chọn Lưu.

4

Để thêm số khác, lặp lại các bước 2-3.

5

Chọn Lưu.

 

Thực hiệ̣n cuộc gọi ả̉o

Bạn có thể làm giả các cuộc gọi đến khi bạn muốn tránh khỏ̉i các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để kích hoạt phím nóng thực hiện cuộc gọi ảo, ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi Cuộc gọi ả̉o Phim cuôc goi ảo Lưu.

Để thực hiện cuộc gọi ảo, bấm và giữ phím Âm lượng ở chế độ Chờ. Cuộc gọi ảo sẽ hoạt động sau một khoảng thời gian định trước.

Bạn có thể thay đổi thời gian trễ trước các cuộc gọi ảo. Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi Cuộc gọi ả̉o Cài đặt bộ đế́m thờ̀i gian.

Bạn có thể biến cuộc gọi ảo trở nên giống thật hơn bằng cách phát lại âm thoại đã ghi. Để ghi âm thoại,

1 Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Ứng dụng Cuộc gọi

Cuộc gọi ả̉o.

2 Chọn Sử dụng âm cuộc gọi ả̉o Ghi âm thoại.

Liên lạc 39