››Sử dụng chế́ độ SIM Từ xa

chế độ SIM từ xa, bạn chỉ có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM hoặc USIM trên điện thoại với bộ thiết bị Bluetooth không dây dùng trong xe hơi. Để bật chế độ SIM từ xa,

1

Ở chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Bluetooth.

2

Chọn

Cài đặt Chế đô SIM tư xa.

Để sử dụng Chế độ SIM từ xa, bật kết nối Bluetooth từ bộ thiết bị Bluetooth không dây dùng trong xe hơi.

Bạn phải cấp quyền cho bộ thiết bị Bluetooth không dây dùng trong xe hơi.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của điện thoại để bật hoặc kết nối với một mạng không dây cục bộ bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các điện thoại nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

Điện thoại này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

››Bật tính năng WLAN

chế độ Menu, chọn Cài đặt Kế́t nố́i Wi-Fi. Bạn cũng có thể mở ô phím tắt và chọn Wi-Fi.

Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

Kết nối 95