8

Lặp lại bước 7 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

9

Chọn để lưu ảnh toàn cảnh.

››Chụp ả̉nh kiểu cổ

Bạn có thể chụp các bức ảnh có màu sắc và cảm giác cổ điển bằng cách áp dụng tính năng lọc màu.

1

Ở chế độ Chờ, bấm phím Máy ảnh để bật máy ảnh.

2

Xoay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem

3

ngang.

 

Chọn

Tối ơ mep ảnh.

4

Chọn một tông màu.

5

Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

6

Bấm phím Máy ảnh.

››Tùy chỉnh các cài đặt máy ả̉nh

Trước khi chụp ảnh, chọn để truy cập các tùy chọn sau:

Lưa chon

Chức năng

Độ ro khi ơ ngoài

Bật Khả năng hiển thị ngoài trời để

trời

chọn điều kiện ánh sáng phù hợp.

Bộ đếm thời gian

Chọn khoảng thời gian trễ trước khi

máy ảnh chụp ảnh.

 

Độ phân giải

Thay đổi tùy chọn độ phân giải.

 

 

Cân bằng trắng

Điều chỉnh cân bằng màu theo các

điều kiện ánh sáng.

 

 

Áp dụng hiệu ứng đặc biệt, chẳng

Hiêu ưng

hạn như tông màu nâu đỏ̉ hoặc

 

đen trắng.

ISO

Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến

ảnh.

 

Đo độ sáng

Chọn kiểu đo độ phơi sáng.

 

 

Giải trí 57