Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

VÝSTRAHA: Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Okolní teplota

Pračku neinstalujte na místech, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, protože ve vodovodním ventilu, čerpadle

a hadicích vždy zůstává trochu vody. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další součásti.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních vůlí:

Po stranách

25 mm

Nahoře

25 mm

Vzadu *

50 mm

Čelní strana

500 mm

 

 

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný prostor pro průchod vzduchu alespoň 500 mm. Samotná pračka nevyžaduje zvláštní prostor pro průchod vzduchu.

INSTALACE 02  

Čeština - 13

Untitled-213

 

 

2014-03-18 �� 6:19:43