Vandens tiekimo žarnos prijungimas (rinktiniai modeliai)

1.Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens

tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie raudono karšto vandens įsiurbimo įrenginio galinėje skalbyklės sienelėje. Tada pritvirtinkite detalę sukdami dalį (A) ranka pagal laikrodžio rodyklę.

A

2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.

Naudokite„Y“ formos dalį, jei norėsite naudoti tik šaltą vandenį.

Žarnos „Aqua“ prijungimas (rinktiniai modeliai)

Žarna„Aqua“ buvo sukurta siekiant visiškai išvengti vandens nuotėkio.

Stabdiklis„Aqua“ yra pritvirtintas prie žarnos„Aqua“; pažeidus žarną, jis automatiškai sustabdo vandens srautą.

Ant stabdiklio„Aqua“ taip pat mirksi įspėjamasis indikatorius (A).

Prijunkite žarną„Aqua“ surinkdami stabdiklį„Aqua“ ant čiaupo, kaip pavaizduota.

A

Vandens išleidimo žarnos prijungimas

Vandens išleidimo žarnos galas gali būti naudojamas trimis padėtimis.

Uždėjus ant kriauklės krašto

Vandens išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite teikiamą plastikinį žarnos laikiklį (A). Kad išleidimo žarna nejudėtų, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba virve prie čiaupo.

(*): 60~90 cm

A

Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.

Pritvirtinus prie slėgimo vamzdžio

Kaip slėgimo vamzdį rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį. Jis turi būti ne trumpesnis nei 60 cm ir ne ilgesnis nei 90 cm. Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą plastikinį žarnos laikiklį (A). Pritvirtinkite išleidimo žarną prie slėgimo vamzdžio dirželiais, kad išleidimo žarna nejudėtų.

Išleidimo slėgimo vamzdžiui reikia:

• kad jis būtų mažiausiai 5 cm skersmens;

mažiausiai 60 l/min. išleidimo galios.

(*): 60~90 cm

Lietuvių kalba - 17

NAUDOTI PARUOŠIMAS 02  

Untitled-8 17

 

 

2014-03-18 �� 4:08:50